4,735 views

"ต้องมีทันตแพทย์ไปช่วยชาวบ้านทุกครั้ง เนื่องจากคนไข้ในท้องถิ่นทุรกันดาร เมื่อมีโรคฟันจะต้องทนทุกข์ทรมานและไม่สามารถช่วยตนเองได้ ดังนั้นต้องให้มีทันตแพทย์ไปช่วยโดยด่วน"
พระราชดำรัส ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า) ปี พ.ศ. 2512

โดยครั้งนี้หน่วยทันตแพทย์อาสา มูลนิธิ พอ.สว. รวมด้วยหมอป๊อป ทันตแพทย์จากเพจฟันสวยฟ้าผ่า ผู้ให้ความรู้เรื่องสุขภาวะในช่องปากให้กับโลกโซเชียล และทีมงานรายการคนมันส์พันธ์อาสา เดินทางไปที่อ.เทิง จ.เชียงราย พื้นที่แห่งนี้มีชุมชนชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สภาพพื้นที่ของแต่ละชุมชน อยู่ในพื่้นที่ห่างไกล ทำให้เกิดปัญหาในการเดินทาง ส่งผลให้การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของคนในพื้นที่มีอย่างจำกัด ทำการลงพื้นที่รักษาโรคในช่องปากอาทิ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน โดยทันตแพทย์อาสาต้องเผชิญกับเส้นทางที่แสนทุรกันดาร เข้าไปรักษาและดูแลสุขภาพฟัน ให้กับพี่น้องชาวไทยภูเขาหลายร้อยชีวิต

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่

http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

คนมันส์พันธุ์อาสา

คลิปที่ดูล่าสุด