1,145 views

มะเร็งเกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติ ก่อเป็นเนื้องอกร้าย แพร่กระจายไปยังร่างกาย ทำให้เกิดการเสียชีวิต 8,200,000 รายหรือ 14.6% ของการเสียชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดซึ้งผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ที่เข้าสู่กระบวนการรักษาจะมีผลข้างเคียงในการรักษาทำให้ผมร่วง เกิดผมร่วงจากการทำคีโม ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ป่วย ไม่มั่นใจที่จะออกไปใช้ชีวิตปกติ การจะหาซื้อวิกผมสักวิกที่มีราคาค่อนข้างสูงจึงเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน วิกผมจึงเป็นเหมือนการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วย กล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ โครงการทำวิกผมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง จัดขึ้นโดยกลุ่มอาสาจิตต์ดี ที่รวมตัวกันเปิดรับบริจาคเส้นผม และรับบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อนำไปเย็บและทอผลิตเป็นวิกผมนำไปมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่มีความต้องการใช้วิกผม แต่ขาดทุนทรัพย์ในการได้มา โดยวิกผมที่ผลิตขึ้นมานี้ใช้งบประมาณในการทำ วิกผมชนิดเย็บและทอ ราคาในการทำประมาณ 2,500 บาท / 1 หัว (จากราคามาตรฐาน 4,000 – 7,000 บาท)โดยได้รับความร่วมมือการบริจาคเส้นผมจากอาสาสมัคร และได้อาสาสมัครช่างทำผมที่รวมตัวกันเพื่อทำวิกผมเหล่านี้ จนสามารถผลิตเป็นวิกผมได้จำนวนหนึ่ง นำไปมอบให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลราชบุรี

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่

http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

คนมันส์พันธุ์อาสา

คลิปที่ดูล่าสุด