717 views

ปัจจุบันปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งและเด็กกำพร้าเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดเพราะเด็กที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้เติบโตขึ้นมาจากการได้รับความรักอย่างฉาบฉวยโดยไม่รู้จักรากฐานของความรักที่แท้จริง จึงต้องตกอยู่ในสภาพของเด็กกำพร้า ได้รับการเลี้ยงดูแบบตามมีตามเกิดและต้องอยู่ในสถานสงเคราะห์อย่างถาวร การขาดความรักความอบอุ่นจากสถาบันครอบครัวเป็นปัญหาลำดับแรกที่ต้องให้ความสำคัญ ชัยพฤกษ์มูลนิธิอ.องครักษ์ จ.นครนายกเป็นบ้านที่มาจากใจแห่งการให้อย่างแท้จริงของ พญ.ดร.เคลียวพันธ์ สูรพันธุ์ สถานที่แห่งนี้เป็นเสมือนบ้านที่ปลูกฝังและดูแลเด็กจนเติบโต ให้ความรัก ความอบอุ่นและการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 25 ปี แต่ด้วยระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการเป็นเวลานานทำให้มีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องหารายได้เพิ่มเพื่อเป็นทุนต่อชีวิตให้กับเด็กๆเหล่านี้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ รายการคนมันส์พันธุ์อาสาร่วมกับอาสาสมัครรักงานเกษตร พร้อมอาสารับเชิญพิเศษมังกรหยก “คุณชายผักสลัด”จุลเทพ บุณยกรชนกอาสาสร้างแปลงเกษตรให้กับที่แห่งนี้เพื่อเป็นพื้นที่อาหาร ลดต้นทุกค่าใช้จ่าย และยังเป็นแหล่งปลูกฝังและเรียนรู้การทำอาชีพ สามารถนำความรู้ในการทำเกษตรและผลผลิตไปจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้ ติดตามภารกิจอาสาสร้างแปลงเกษตรให้น้องบ้านชัยพฤกษ์ ที่ชัยพฤกษ์มูลนิธิ อ.องครักษ์จ.นครนายก ได้ในรายการคนมันส์พันธุ์อาสา

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่

http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

คนมันส์พันธุ์อาสา

คลิปที่ดูล่าสุด