854 views

เพลงพื้นบ้าน คือศิลปะที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมประจำชาติ เป็นดังสมบัติที่ปู่ย่าตายายได้คิดค้นและส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นจากอดีตถึงปัจจุบัน เพลงพื้นบ้านได้ถูกคิดค้นมามากมายหลายประเภทเพลง แต่ก็เริ่มสูญหายไปแล้วอย่างน่าเสียดาย แต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมให้ศิลปะประจำชาตินี้สาปสูญไป จึงก่อตั้งกลุ่มและโครงการ "เพาะกล้า" เพื่อส่งต่อองค์ความรู้และขนบธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับการสืบสานเพลงพื้นบ้านให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีแววจะสนใจเพื่อพัฒนาต่อไป ครั้งนี้คือครั้งสำคัญอีกครั้ง ที่จังหวัดนครสววรค์ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่หลักของเพลงฉ่อย เพราะที่นี่ เป็นต้นตำรับของเพลงฉ่อย ด้วยการร่วมมือของคณะแม่บัวผัน สุพรรณยศ และแม่ขวัญจิตต์ ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน-อีแซว) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ส่งต่อองค์ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกอันดีให้กับเยาวชน "เพาะกล้า" ซึ่งจะพัฒนาฝีมือสู่การเป็นพ่อเพลงแม่เพลงมืออาชีพสืบไปติดตามอาสาสึบสานเพลงพื้นบ้านได้ในรายการคนมันส์พันธุ์อาสาวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 น. ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพา และรายการต่างๆเพิ่มเติมได้ที่
Official Web :
http://tvburabha.com/
Facebook : https://www.facebook.com/tvburabha
Facebook : https://www.facebook.com/KonMunPunAsa
instagram : https://instagram.com/tvburabha

คนมันส์พันธุ์อาสา

คลิปที่ดูล่าสุด