25,250 views

หากจำเป็นต้องกู้ชีพฉุกเฉิน รถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และอุปกรณ์กู้ชีพ ครบมือจะออกไปหาคุณ นอกจากแพทย์ และพยาบาลฉุกเฉินแล้ว เขาเหล่านั้น คือ 1. EMR อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ หรือที่เราคุ้นเคยที่สุดในนามของ อาสาสมัครมูลนิธิต่าง ๆ ที่พร้อมออกไปช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หรือผู้เสียชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 2. EMT ย่อมาจาก Emergency Medical Technician พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ คือ ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง 120 ชั่วโมง 3. Advance EMT ย่อมาจาก Emergency Medical Technician หรือ เจ้าพนักงานฉุกเฉิน การแพทย์ 4. Paramedic หรือ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ นักกู้ชีพฉุกเฉินมืออาชีพ ที่ร่ำเรียนมา ในสาขา ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ เพื่อการกู้ชีพนอกโรงพยาบาลโดยเฉพาะ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ กู้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นวิกฤติ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในอุบัติเหตุ วินาศกรรม หรือ ภัยธรรมชาติ การกู้ชีพ ช่วยเหลือและลำเลียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยความรู้ ความสามารถระดับมืออาชีพ ทั้งในรถพยาบาล ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ หรือพื้นที่เสี่ยงภัย

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพา และรายการต่างๆเพิ่มเติมได้ที่
Official Web :
http://tvburabha.com
Website : http://tvbdna.com
Facebook : https://www.facebook.com/tvburabha
Facebook : https://www.facebook.com/kobnokkala
Line tv : https://tv.line.me/kobnokkala
Dailymotion : http://www.dailymotion.com/tvburabha
Instagram : https://instagram.com/tvburabha
Instagram : https://instagram.com/kob_nokkala

กบนอกกะลา

คลิปที่ดูล่าสุด