คนต้นเรื่องในรายการคนค้นฅน ใครจะได้เป็นคน ที่เป็นที่สุดแห่งปี จะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นสำหรับในปีที่ออกอากาศ ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ได้เป็นคนต้นเรื่องแห่งปี

<
K1 หมอปลา       


K2 น้องกร


K3 มิ้ง โรเซ่
ชื่อผู้โหวต :
หมายเลขบัตรประชาชน :
เบอร์โทรศัพท์ :
เหตุผลที่โหวตหมายเลขที่ชอบ :
 
case sensitive
 


วิธีการร่วมโหวต

- ผ่านทาง www.tvburabha.com ที่แบบฟอร์มโหวตด้านบน ไม่เสียค่าใช้จ่าย (
1 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน)
- ปิดรับโหวต วันที่
31 ตุลาคม 2560
- ประกาศผลโหวตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560


กติกาและเงื่อนไขการร่วมโหวตคนต้นเรื่องแห่งปี..

-
โหวตคนต้นเรื่องได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน ***
- ผู้ร่วมกิจกรรมต้องกรอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขบัตรประชาชน โดยต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ทั้งนี้ทางบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ
- กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ชมรายการ พนักงานบริษัททีวีบูรพาไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้