กบจูเนียร์สัญจร Road Show ทั่วประเทศ “Play & Learn"

กิจกรรมสัญจรกบจูเนียร์ Road Show ทั่วประเทศ “Play & Learn" มันเยอะมาก!

1,086 views
กบจูเนียร์สัญจร  Road Show ทั่วประเทศ “Play & Learn"
>มัน เยอะ มาก<
 
"มัน"
การเรียนรู้นอกห้องเรียน และ การผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์”
พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมสันทนาการ และของรางวัลอย่างมากมายภายในงาน
 
"เยอะ"
ไปด้วยกิจกรรมที่รับรองความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง
ห้องเรียนเสริมทักษะโดยทีมงานกบนอกกะลาและทีวีบูรพา
ยกพลไปสอนเทคนิค การผลิตสื่อสร้างสรรค์ 
 
เผยเคล็ดลับเลือกเรื่องให้ตอบโจทย์กับหัวข้อ และสอนวิธีสร้างสรรค์การเล่าเรื่อง 
และวิธีปฏิบัติในการถ่ายภาพ ตัดต่อ ภาพสวย เสียงดี และสื่อความหมาย
มาก ด้วยผู้สร้างแรงบันดาลจากวงการสื่อสารมวลชน ทีมงานคุณภาพ
บริษั ททีวีบูรพาและ ศิษย์เก่ากบจูเนียร์ที่จะมามอบประสบการณ์ และเทคนิคการทำงาน

o สื่อสารอย่างไรให้ติด TOP จุดประกายความคิดสร้างสรรค์โดย
วิทยากรรับเชิญผู้มากประสบการณ์ในแวดวงนักคิด นักเขียน นักสร้างสรรค์

o เด็กไทยทำได้ แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่กบจูเนียร์ สร้างความเชื่อมั่น
เด็กไทย ทำได้โดยศิษย์เก่ากบจูเนียร์เจ้าของรางวัล
 


กิจกรรมกบจูเนียร์สัญจร

> วันที่ 9 มิถุนายน 61 (ครั้งที่ 1) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น จ.เชียงใหม่
> วันที่16 มิถุนายน 61 (ครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ. มหาสารคาม
> วันที่ 23 มิถุนายน 61 (ครั้งที่ 3) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จ.ปทุมธานี
> วันที่ 30 มิถุนายน 61 (ครั้งที่ 4) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี


ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสร้างประสบการณ์ใหม่ของน้องๆ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 


 

ข่าวอื่นๆ