อวด-ดี อาชีวะ | 4เปิดเวทีปล่อยของชาวอาชีวะภาคกลาง

ในที่สุดเวลาที่รอคอยก็เริ่มขึ้นแล้ว โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ประจำปี 2561 การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา “อวด-ดี อาชีวะ 4” พื้นที่ที่จะทำให้ชาวอาชีวะอวดฝีมือได้อย่างเต็มที่ และในวันนี้เปิดเวทีภาคกลางเป็นที่แรก

1,055 views

โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ประจำปี 2561 
การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา“อวด-ดี อาชีวะ 4”

สำหรับอวด-ดี อาชีวะในปีนี้มีความแตกต่างจากหลายปีที่ผ่านมา
เพราะปีนี้เราเปิดโอกาสให้ชาวอาชีวะทั่วประเทศได้เข้าถึงโครงการมากขึ้น 
โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 ภาค จึงทำให้ชาวอาชีวะที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้อย่างง่าย ซึ่งในปีนี้เริ่มต้นอบรมเชิงปฏิบัติการภาคกลางเป็นที่แรก
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ซึ่งการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้
ได้รับเกียรติจาก ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา
เป็นประธานกล่าวเปิด
โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ประจำปี 2561 ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา กล่าวเปิดโครงการ

ภาพถ่ายหมู่ อวด-ดี อาชีวะ ภาคกลาง

ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา พบปะพูดคุยกับชาวอาชีวะภาคกลาง

ชาวอาชีวะกำลังเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ อวด-ดี อาชีวะ 4
ข่าวอื่นๆ