อวด-ดี อาชีวะ 4 | เปิดเวทีปล่อยของชาวอาชีวะภาคใต้

อบรมเชิงปฏิบัติการ พื้นที่แห่งโอกาสของชาวอาชีวะ ขณะนี้อวด-ดี อาชีวะ 4 ยังคงเดินทางต่อไปยังภาคใต้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์การผลิตสื่อที่มีอยู่มอบให้กับชาวอาชีวะทั่วประเทศ

975 views

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 อวด-ดี อาชีวะได้เดินทางไกลไปยังภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา
เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ชาวอาชีวะผลิตสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ อาว-ดี อาชีวะ
คือหลังสูตรเสริมทักษะด้านการผลิตสื่อ และเผยแพร่สื่อ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติภาคใต้ได้เริ่มขึ้นแล้ว
โดย ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ได้กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการภาคใต้อย่างเป็นทางการ 
 
โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ประจำปี 2561 
การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา “อวด-ดี อาชีวะ 4”


รูปภาพหมู่ อวด-ดี อาชีวะ 4
ชาวอาชีวะภาคกลางกำลังฟังบรรยาย


ผู้ชนะจากการร่วมเล่นกิจกรรม

 

ข่าวอื่นๆ