กบจูเนียร์ปี 10 TOP 10 TOP ไทย ประกาศรายชื่อผลงาน 24 ทีม (สุดท้าย)

กบจูเนียร์ปี 10 TOP 10 TOP ไทย ประกาศรายชื่อผลงาน 24 ทีม (สุดท้าย) เพื่อเตรียมตัวเข้าค่ายสนุกคิด พิชิตซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 10 วันที่ 6-7 ตุลาคม 2561 ณ ม.กรุงเทพ (รั งสิต) ปทุมธานี

1,698 views
กบจูเนียร์ปี 10 TOP 10 TOP ไทย
ประกาศรายชื่อผลงาน 24 ทีม (สุดท้าย)
 
เพื่อเตรียมตัวเข้าค่ายสนุกคิด พิชิตซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 10
วันที่ 6-7 ตุลาคม 2561 ณ ม.กรุงเทพ (รังสิต) ปทุมธานี
....................
1. "Halal Thailand ทริปแดนสยาม"
โรงเรียนอิสลามสันติชน กรุงเทพมหานคร
 
2. "สายศิลป์" (วัดขนอนหนังใหญ่)
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
 
3. "กรุง อย่าง เทพ"
โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร
 
4. "เที่ยงตรง"
โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร
 
5. "มะขาม เพชรบูรณ์"
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

 
6. "The Mission ทรชนคนปล้นซอส"
โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี
 
7. "ผ้าหมักโคลน ดินไร้ค่าสู่ภูมิปัญญาไทย"
โรงเรียนมารีวิทย์ จังหวัดชลบุรี
 
8. "The Cathedral"
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี
 
9. "Street Food"
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
 
10. "วัดเรืองแสง"
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 
11."The Infection Hell เชื้อนรกล้างเผ่าพันธุ์"
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
12. "Education Upload เปลี่ยนโหมดการศึกษาไทย"
โรงเรียนปั ญญาประทีป จังหวัดนครราชสีมา
 
13. "ปูในกะลา"
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 
14. "เดอะ สะแต๊ก วัตถุดิบระดับโลก"
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม จังหวัดสกลนคร
 
15. "Rice Innovation"
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
16. "คนแกะหิน ศิลปินแห่งลุ่มนํ้าสาย"
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย
 
17. "ดอยสุเทพ"
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 
18. "วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์"
โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จังหวัดลำปาง
 
19. "อินทผลัมพันธุ์ไทย"
โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่
 
20. "Surat Oyster ยักษ์นะหอยนางรม"
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 
21. "กล้วยxชุมพร"
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
 
22. "คนเลี้ยงวัว"
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา
 
23. "คีรีวง ชุมชนที่โอบล้อมด้วยขุนเขา"
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
24."Golden Leaf" มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ หนึ่งเดียวในโลก
โรงเรียนอัดดีนียาตุลอิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส
ยินดีกับน้องๆที่เข้ารอบ 24 ทีม (สุดท้าย)
เตรียมตัวกันให้พร้อม แล้วเจอกันที่ ค่ายสนุกคิด พิชิตซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 10
........
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี สนับสนุนโครงการฯ


บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

 

 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  

 

ข่าวอื่นๆ