อวด-ดี อาชีวะ 4 | เปิดเวทีปล่อยของภาคเหนือ

อบรมเชิงปฏิบัติการ พื้นที่แห่งโอกาสของชาวอาชีวะ และตอนนี้อวด-ดี อาชีวะ 4 ยังคงเดินทางต่อไปยังภาคเหนือ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์การผลิตสื่อที่มีอยู่มอบให้กับชาวอาชีวะทั่วประเทศ

1,107 views
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 อวด-ดี อาชีวะได้เดินทางไกลไปยังภาคใต้ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษานครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ชาวอาชีวะผลิตสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ อาว-ดี อาชีวะ
คือหลังสูตรเสริมทักษะด้านการผลิตสื่อ และเผยแพร่สื่อ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติภาคใต้ได้เริ่มขึ้นแล้ว
โดย ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ได้กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการภาคเหนืออย่างเป็นทางการ
 
โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ประจำปี 2561 
การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา “อวด-ดี อาชีวะ 4”
 
รูปภาพหมู่อาวชีวะภาคเหนือคุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์รับฟังบรรยายในหัวข้อ สื่อให้โดน สื่อให้ดัง สื่อให้ปังพักทานอาหารว่าง

 

ข่าวอื่นๆ