เมื่อไทย & โมซัมบิก ต้องมาอยู่ร่วมกันได้ก่อเกิดเป็นมิตรภาพอันงดงามได้อย่างไร?

กระทรวงการต่างประเทศ

4,073 views

เมื่อไทย & โมซัมบิก ประเทศที่อยู่กันต่างซีกโลก ต่างภาษา
ต่างวัฒนธรรม เมื่อต้องมาอยู่ร่วมกันได้ก่อเกิดเป็นมิตรภาพอันงดงามได้อย่างไร?
 #กรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกา
#สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมาปูโตสาธารณรัฐโมซัมบิก

ข่าวอื่นๆ