เมื่อ “ศาสตร์พระราชา” เดินทางข้ามน้ำข้ามทวีปไปยังดินแดน “โมซัมบิก” และ “เซาท์ซูดาน” ประเทศที่ผู้คนยังอดอยาก ยากจน และขาดแคลนอาหาร

กระทรวงการต่างประเทศ

ข่าวอื่นๆ