ประกาศรายชื่อ โครงงานที่เข้ารอบ 20 ทีม โครงการ “Go Further Innovator Scholarship 2020” หัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน (ROAD SAFETY)

ประกาศรายชื่อ โครงงานที่เข้ารอบ 20 ทีม โครงการ “Go Further Innovator Scholarship 2020” หัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน (ROAD SAFETY)

7,419 views
ประกาศรายชื่อ โครงงานที่เข้ารอบ 10 ทีม ระดับอาชีวศึกษา
โครงการ “Go Further Innovator Scholarship 2020”
หัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน

(ROAD SAFETY)

***********************************
1. ผลงาน : คาร์อิโมชั่น Car Emotion วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จ.จันทบุรี
2. ผลงาน :ชุดป้องกันอวัยวะช่วงล่างผู้ขับขี่จากการชน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
3. ผลงาน : ระบบป้องกันอันตรายจากแสงไฟสูงส่องตาอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
4. ผลงาน : TLC ชุดเซนเซอร์ตรวจจับและแจ้งเตือนวัตถุใต้คันเบรก วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
5. ผลงาน : ขาตั้งนิรภัยปลอดภัยไว้ก่อน วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ.ระยอง
6. ผลงาน : ระบบ Image Processing สัญญาณเตือนขณะขับรถยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
7. ผลงาน :  ฉากกั้นอะคริลิกในรถยนต์แบบอัตโนมัติป้องกันติดเชื้อโควิด-19 รอบ 2
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
8. ผลงาน :  ระบบแจ้งเตือนสภาพถนน วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
9.ผลงาน :   MB Sensor Brake วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง
10. ผลงาน : ระบบป้องกันการหลับใน วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี
.................................................
สอบถามเพิ่มเติม และติดตามรายละเอียดได้ที่
คุณพิชญา จงวัฒนาพรชัย โทร 0-21586122 ต่อ 624 มือถือ 089-479-6214
โทรสาร 0-2158-6141   Email: pitchaya@tvburabha.com
Facebook: ฟอร์ดประเทศไทย FORD Thailand
https://www.facebook.com/FordThailand/
Facebook: บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด https://www.facebook.com/tvburabha/
Facebook: สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน - PDA https://www.facebook.com/PDA.Thailand/

\ประกาศรายชื่อ โครงงานที่เข้ารอบ 10 ทีม ระดับอุดมศึกษา
โครงการ “Go Further Innovator Scholarship 2020”
หัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน
(ROAD SAFETY)
ชิงทุนการศึกษารวม 840,000 บาท
***********************************
1. ผลงาน :ระบบลดอัตราการหดตัวของรูม่านตาอย่างฉับพลัน เมื่อผู้ขับขี่ยานพาหนะออกจากอุโมงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
2. ผลงาน : Save Life From High Voltage : SLH SYSTEM สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
3. ผลงาน : N-BUMP ลูกระนาดลดแรงกระแทก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
4. ผลงาน : ระบบลดการปั่นป่วนของอากาศจากรถบรรทุก ที่เป็นสาเหตุให้รถจักรยานยนต์เสียการทรงตัวโดยใช้การสั่นของลำโพง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
5. ผลงาน : ป้ายสัญญาณเตือนระวังผู้โดยสารขึ้น-ลงรถประจำทาง พร้อมแผงกั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
6. ผลงาน : Driving helper : ผู้ช่วยตรวจจับการขับขี่อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก
7. ผลงาน : Belt Care Your Life สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
8. ผลงาน : ระบบปลดล็อคออนไลน์ Anzen สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
9. ผลงาน : Warning environment system
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี (อุดมศึกษา) จ.อุทัยธานี
10. ผลงาน : Check right bright way สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี
.................................................
สอบถามเพิ่มเติม และติดตามรายละเอียดได้ที่
คุณพิชญา จงวัฒนาพรชัย โทร 0-21586122 ต่อ 624 มือถือ 089-479-6214
โทรสาร 0-2158-6141   Email: pitchaya@tvburabha.com
Facebook: ฟอร์ดประเทศไทย FORD Thailand
https://www.facebook.com/FordThailand/
Facebook: บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด https://www.facebook.com/tvburabha/
Facebook: สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน - PDA https://www.facebook.com/PDA.Thailand/

20 ทีมที่เข้ารอบ จะได้เข้าร่วม Final Challenge นำเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ ชิงทุนการศึกษา
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน  2563 ณ TTA Space ห้อง Twin hall ชั้น 6 โซน D
อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์   (MBK CENTER)


ข่าวอื่นๆ