ประกาศผล Go Further Innovator Scholarship 2020 กิจกรรมประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี Road Safety เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปี 2020

Go Further Innovator Scholarship 2020 ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับทุนการศึกษา กิจกรรมประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี Road Safety เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปี 2020

4,315 views
Go Further Innovator Scholarship 2020
ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับทุนการศึกษา
กิจกรรมประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี
Road Safety เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปี 2020
รางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษา
ผลงาน : ขาตั้งนิรภัยปลอดภัยไว้ก่อน
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ทุนการศึกษา 100,000 บาท สำหรับทีมผู้ชนะเลิศ
พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
และทุนสนับสนุนสำหรับสถาบันการศึกษา 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา
1. ผลงาน : คาร์อิโมชั่น Car Emotion
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จ.จันทบุรี
2. ผลงาน : ชุดป้องกันอวัยวะช่วงล่างผู้ขับขี่จากการชน
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
3. ผลงาน : ระบบป้องกันอันตรายจากแสงไฟสูงส่องตาอัตโนมัติ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
4. ผลงาน : TLC ชุดเซนเซอร์ตรวจจับและแจ้งเตือนวัตถุใต้คันเบรก
วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
5. ผลงาน : ระบบ Image Processing สัญญาณเตือนขณะขับรถยนต์
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
6. ผลงาน : ฉากกั้นอะคริลิกในรถยนต์แบบอัตโนมัติ
ป้องกันติดเชื้อโควิด-19 รอบ 2
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
7. ผลงาน : ระบบแจ้งเตือนสภาพถนน
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
8.ผลงาน : MB Sensor Brake
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง
9. ผลงาน : ระบบป้องกันการหลับใน
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ทุนการศึกษา 20,000 บาท สำหรับทีมผู้ชนะเลิศ
พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
และทุนสนับสนุนสำหรับสถาบันการศึกษา 10,000 บาท


รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา
ผลงาน : ระบบลดอัตราการหดตัวของรูม่านตาอย่างฉับพลัน
เมื่อผู้ขับขี่ยานพาหนะออกจากอุโมงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ทุนการศึกษา 100,000 บาท สำหรับทีมผู้ชนะเลิศ
พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
และทุนสนับสนุนสำหรับสถาบันการศึกษา 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา
1. ผลงาน : Save Life From High Voltage : SLH SYSTEM
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
2. ผลงาน : N-BUMP ลูกระนาดลดแรงกระแทก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
3. ผลงาน : ระบบลดการปั่นป่วนของอากาศจากรถบรรทุก
ที่เป็นสาเหตุให้รถจักรยานยนต์เสีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
4. ผลงาน : ป้ายสัญญาณเตือนระวังผู้โดยสารขึ้น-ลงรถประจำทาง
พร้อมแผงกั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
5. ผลงาน : Driving helper : ผู้ช่วยตรวจจับการขับขี่อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก
6. ผลงาน : Belt Care Your Life
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
7. ผลงาน : ระบบปลดล็อคออนไลน์ Anzen
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
8. ผลงาน : Warning environment system
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี (อุดมศึกษา) จ.อุทัยธานี
9. ผลงาน : Check right bright way
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี
ทุนการศึกษา 20,000 บาท สำหรับทีมผู้ชนะเลิศ
พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
และทุนสนับสนุนสำหรับสถาบันการศึกษา 10,000 บาท 
.................................................
ติดตามรายละเอียดได้ที่
Facebook: ฟอร์ดประเทศไทย FORD Thailand
Facebook: บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
Facebook: สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน - PDA

ข่าวอื่นๆ