views

กบนอกกะลาสัปดาห์นี้ยังคงอยู่กับองค์ความรู้เรื่องปะการังเทียม เพื่อเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ  เมื่อต้องจัดวางปะการังเทียม ให้กลายเป็นนิเวศใหม่ ใต้ท้องทะเลนั้นเขาจะมีวิธีการกับบ้านปลาหลังใหม่กว่า 2000 แท่งอย่างไร รูปแบบของบ้านปลา ที่ถูกจัดวางลงไปนั้นจะต้องคำนึงถึงอะไร และจะมีกี่รูปแบบ ลงเรือไปเรียนรู้กันต่อที่ชายฝั่งทะเล ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
หลังจากที่จัดวางปะการังเทียมลงสู่ใต้ท้องทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากพื้นทรายที่ ว่างเปล่าก็จะเริ่มเกิดระบบนิเวศใหม่ใต้ท้องทะเลในทันที ทั้งแพลงตอนหรือสัตว์เกาะติดต่างๆ ที่ไหลมาพร้อมกระแสน้ำ หรือปลาที่ว่ายเข้ามา เพราะรับรู้ได้จากคลื่นเสียงที่กระแสน้ำ กระทบปะการังเทียม แต่กว่าจะมีความหลากหลายท้ังชนิด จํานวน และขนาด หรือช่วงวัย ก็ต้องอาศัยระยะเวลาหลายปีสักหน่อย ระหว่างนี้จึงต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะช่วยกัน ดูแลรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับปะการังเทียม หนึ่งในวิธีการที่นิยม และมีประสิทธิภาพก็คือ การทำซั้งเชือก หรือสาหร่ายทะเลเทียมเพื่อดึงดูดสัตว์น้ำ เพื่อให้เราได้เห็นถึง วิธีการผูกซั้งเชือกเพิ่มประสิทธิภาพให้กองปะการังเทียม กบนอกกะลาได้ตามติดกลุ่ม อาสารู้ดี คิดดี กว่า 35 คนลงทะเลชุมพร เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้มาให้ได้ชมกันค่ะ
จากนั้นดำดิ่งสู่ท้องทะเล อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ทำความรู้จักบ้านหลังใหม่ของเหล่า สัตว์ทะเลนานาชนิด ซึ่งได้ถูกจัดวางปะการังเทียมมานานกว่า 2 ปี เพื่อสำรวจตรวจสอบ และ ติดตามผลว่าปะการังเทียมเหล่านี้จะเปลี่ยนพื้นทรายใต้ทะเลให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้จริงหรือไม่ สิ่งบ่งชี้ใดบ้างที่จะบอกกับเราได้ว่า บ้านปลาหลังนี้อุดมสมบูรณ์ และในการสำรวจนั้นจะมีระบบ การจัดการและมีวิธีการสำรวจติดตามผลความเปลี่ยนแปลงอย่างไร โลกใต้ทะเลกับบ้านปลา หลังใหม่เหล่านี้จะสวยงามสักแค่ไหน ดำน้ำไปชมพร้อมๆ กัน แต่ปะการังเทียมไม่เพียงอำนวยประโยชน์ในเรื่องของการประมงการจับสัตว์ทะเลที่มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังสร้างประโยชน์และรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกหลายรูปแบบ เกิดอาชีพเสริม ตามมา ทั้งการทำอวนและลอบขาย การให้บริการเรือนำเที่ยว และกิจกรรมนันทนาการ กีฬา อย่างเช่นการจัดการแข่งขันตกปลาตามแนวปะการังเทียม สร้างงานและรายได้ให้กับชาวประมง พื้นบ้านได้อีกทาง 
เมื่อวิถีของปลากลับคืน จะช่วยฟื้นวิถีของคนให้กลับมา สัมผัส รอยยิ้ม และ ความสุขของ ชาวประมงพื้นบ้านไทย ในกบนอกกะลาตอน ปะการังเทียม นิเวศใหม่ใต้ทะเล ตอนที่ 2 ศุกร์ที่ 19 สิงหาคมนี้ 21.00 น. ทางช่อง 9 MCOT HD และโมเดิร์นไนน์ ทีวี

ตัวอย่างรายการ

คลิปที่ดูล่าสุด