views

ขอต้อนรับปีใหม่ 2560 ด้วยคนต้นเรื่องเจ้าของรางวัลคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 8 สาขารางวัลคนเล็กหัวใจใหญ่ ครูอาสาจากดอยสูง “ครูเจี๊ยบ” นฤมล แก้วสัมฤทธิ์ ครูอาสาสมัครจากศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านกรูโบ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ยังคงหยัดยืนและทุ่มเททำหน้าที่ “ครูอาสา” มานานร่วม 20 ปี หากดูจากแผนที่ก็จะเห็นว่าศูนย์การเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างไกลที่สุด เด็ก ๆ ยังขาดแคลนซึ่งโอกาสในทุก ๆ ด้าน ครูเจี๊ยบจึงอาสาขอย้ายเข้าไปสอนทันทีเพราะคิดว่าความรู้ที่ตัวเองมีสามารถจะสร้างประโยชน์ให้กับเด็ก ๆ และชุมชนได้อย่างเต็มที่ ในฤดูฝนศูนย์ฯ แห่งนี้แทบจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอก การเดินทางเข้าออกต้องอาศัยการเดินเท้าเพียงอย่างเดียวถึง 3 วัน ส่วนฤดูแล้งแม้จะใช้รถอีต๊อกเข้าไปได้แต่ก็ใช้เวลาร่วมค่อนวัน แต่เมื่อครูเลือกที่จะทำตรงนี้แล้ว การเดินทางก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับการทำงาน ครูเจี๊ยบได้ยึดหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9ไว้เป็นหลักในการทำงานว่า “เมื่อทำงานอย่าหยิบยกเอาความขาดแคลนมาเป็นข้ออ้างแต่ให้ทำงานบนความขาดแคลนให้ดีที่สุด” จากชาวกระเหรี่ยงที่ไม่สามารถพูดหรือสื่อสารภาษาไทยได้เลย ปัจจุบันนี้เด็กและผู้ปกครองสามารถพูดเขียนภาษาไทยได้ทั้งหมด ด้วยที่นี่มีครูเพียงคนเดียว เด็กโตนอกจากมีหน้าที่เรียนหนังสือแล้วยังช่วยครูดูแลน้อง ๆ รุ่นอนุบาล และหมุนเวียนกันไปทำอาหารกลางวัน นอกจากนี้ครูเจี๊ยบยังนำอาชีพเสริมมาแนะนำให้ชาวบ้านเพื่อสร้างรายได้และช่วยลดการบุกเบิกป่าและล่าสัตว์ รวมถึงการหาตลาดให้ด้วย ทุก ๆ สิ้นเดือนที่ครูเจี๊ยบต้องเดินเท้าข้ามน้ำ..ข้ามภูเขาเพื่อออกไปประชุมและรับเสบียงจากหน่วยงานกลับเข้ามา ครูยังรับหน้าที่เอาผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านติดหลังเดินทางไปขายให้ด้วยเสมอ 

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/kontvburabha

คนค้นฅน

คลิปที่ดูล่าสุด