views

จากเหตุการณ์อุทกภัยที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในหลายพื้นที่ทางภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดเกิดธารน้ำใจจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้ามาช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทุกภัยในครั้งนี้ จากเหตุการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลบ่าในพื้นที่อ.หลังสวนผ่านพ้นไป ได้ทิ้งความเสียหายให้กับพื้นที่เป็นจำนวนมาก และหนึ่งในนั้นนคือโรงพยาบาลหลังสวน ส่งผลให้ห้องเก็บยา ห้องตรวจรักษาผู้ป่วยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม ที่ห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ เกิดความเสียหายจากน้ำป่าไหลบ่า ด้วยเหตุนี้ ทำให้มีกลุ่มอาสาสมัครจากหลากหลายหน่วยงานร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้ามาให้การช่วยเหลือ รายการคนมันส์พันธุ์อาสา ได้ติดตามภารกิจของเหล่าอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยเก็บกู้ ฟื้นฟูให้กับโรงพยาบาลหลังสวนและโรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม ในรายการคนมันพันธุ์อาสา

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

ตัวอย่างรายการ

คลิปที่ดูล่าสุด