views

กลุ่มโรงเรียนบนเขาจังหวัดเชียงราย ที่เคยมีข่าวใหญ่จากผลกระทบเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมา เป็นที่สนใจมากขึ้นจากสังคม โดยเฉพาะกลุ่มจิตอาสาชาวเชียงราย มี่เดินทางขึ้นไปเยียวยาในด้านต่างๆ หนึ่งในนั้น คือกลุ่มอาสาสมัครชาวอาชีวะศึกษาเชียงราย ที่ใช้ชื่อว่า โฟกัสน้องที่ยอดดอย โดยใช้ความสามารถในการถ่ายภาพ ช่วยเหลือน้องๆ คือการถ่ายภาพ หนึ่งนิ้ว สองนิ้วที่ใช้ประกอบเอกสารสำคัญต่างๆให้กับเด็กๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากในการเดินทาง เด็กๆ ส่วนใหญ่จึงช่วยเหลือตัวเองในเรื่องนี้ได้ยาก ครั้งนี้ น้องอาชีวะ เดินทางร้วมกับจิตอาสา ทร่เป็นนักศึกษาจาก กรุงเทพท้พื่อร้วมภารกิจเยียวยาความเดือดร้อนที่โรงเรียน ตชด. บ้านดอยล้าน ในการถ่ายภาพดังกล่าว และทำแนวกันไฟมห้ป่าของโรงเรียน ทาสีอาคารเรียน ปรับปรุงจัดห้องเรียนห้องสมุด และอื่นๆอีกมากมาย

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

ตัวอย่างรายการ

คลิปที่ดูล่าสุด