views

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นอุทยานที่มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร รวมทั้งเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำแม่วงก์ที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ และเป็นที่ตั้งของป่าละเมาะอันเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่สำคัญและหายากใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมที่ถือว่าเป็นช่วงฤดูหนาวของทุกปี คือช่วงสิ้นสุดของฤดูฝน บริเวณประเทศไทยจะไม่มีฝนตก จึงทำให้เกิดความแห้งแล้ง ซึ่งมักจะมีไฟป่าเกิดขึ้นตามมา เช่นเดียวกับพื้นที่แห่งนี้ที่เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง ปัญหาไฟป่าในพื้นที่ก็จะกินอาณาเขตเป็นบริเวณกว้าง สร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าหน้าที่และผู้คนที่อาศัยอยู่เป็นอย่างมากจากปัญหาการเกิดไฟป่า เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอำเภอแม่วงก์ ร่วมมือกับเหล่าบรรดาอาสาสมัครที่รักและต้องการดูแลธรรมชาติ ผนึกกำลังกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ตามโครงการประชารัฐ ที่ต้องการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการลงมือปกป้องผืนป่าและธรรมชาติ ติดตามภารกิจอาสารวมพลังคนกันไฟ ร่วมกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าได้ ในรายการคนมันส์พันธุ์อาสาสัปดาห์นี้

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

ตัวอย่างรายการ

คลิปที่ดูล่าสุด