views

ถ้าเอ่ยถึงอำเภอปัว สิ่งที่หลายคนคิดถึง ก็คงจะเป็นอำเภอที่ห้อมล้อมไปด้วยขุนเขา ป่าไม้ ความสงบเรียบง่าย วัฒนธรรมอันงดงาม และวิถีชีวิตอันงดงามของผู้คน ภายใต้ความงดงามนั้น ยังคงซุกซ่อนปัญหาต่าง ๆ ไว้ ไม่ต่างจากหลาย ๆ พื้นที่ แต่สิ่งที่ทำให้ชาวอำเภอปัวยังคงรักษาความสมดุลย์ของทั้งธรรมชาติและวิถีผู้คนรวมไปถึง ชีวิตความเป็นอยู่ ก็เพราะที่นี่ มีทั้งหน่วยงานและประชาชน รวมทั้งกลุ่มคนในสังคมเล็ก ๆ ที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนสุขสบายและพัฒนาขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลธรรมชาติให้อยู่คูกับมนุษย์อย่างพึ่งพากัน เช่นเดียวกับในอดีตที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เคยเสด็จเยี่ยมราษฎรหลายครั้งหลายครา และทรงพระราชทานแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับคนที่นี่ แม้วันเวลาจะผ่านมาเนิ่นนาน แต่สิ่งที่ยังคงยึดโยงผู้คนไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นและเข้มแข็ง นั่นก็คือ พระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทุกคนยังคงจดจำไม่รู้ลืมและยังคงเดินหน้าสานต่องานที่พ่อทรงถากถางทางเดินไว้ให้อย่างแน่วแน่ 

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://www.instagram.com/tvburabha/
https://www.facebook.com/kontvburabha

คนค้นฅน

คลิปที่ดูล่าสุด