views

ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร ถนนเส้นนี้โด่งดังและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เนื่องจากเป็นศูนย์รวมของทั้งโรงแรม และสถานบันเทิง เปรียบได้เป็นจุดตั้งต้นของชาวต่างชาติที่เข้ามาเยือนเมืองไทยคะ  แต่ภายในย่านที่เต็มไปด้วยสถานบันเทิงและความวุ่นวายของผู้คนหลากหลายสัญชาติ ยังมีหนึ่งโรงเรียนที่ซ่อนตัวอยู่ในถนนแห่งแสงสีแห่งนี้มาเกือบ 100 ปีแล้ว
    โรงเรียนพิมานวิทย์ โรงเรียนเอกชนที่ให้ความรู้กับเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณเขตพระนครและใกล้เคียง โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจุบันนี้มีนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ 150 คน  ซึ่งอาคารที่ใช้เรียนนั้นเป็นตึกแถว 3 ชั้น ด้วยอายุของอาคารเรียนนั้นผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านนักเรียน มาเกือบ 100 ปี ทำให้เกิดความทรุดโทรมไปตามอายุของการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นผนังและฝ้าที่เริ่มผุพัง รวมทั้งสีภายในอาคาร สื่อการเรียนการสอนต่างๆ มีความเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ซึ่งทางโรงเรียนก็มีการซ่อมแซมในจุดต่างๆ แล้ว แต่ไม่สามารถแก้ไขได้หมดทุกจุดเพราะเนื่องด้วยงบประมาณและบุคคลากรที่ดูแล ด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดการรวมตัวของอาสาสมัครนักศึกษา ทหาร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เข้ามาบูรณะโรงเรียนเก่าแก่แห่งนี้ให้อยู่ให้ความรู้แก่เด็กๆในถนนข้าวสารแห่งนี้ต่อไป
ติดตามภารกิจฟื้นฟูโรงเรียนเก่าแก่ บนถนนแห่งแสงสี ได้ในรายการคนมันส์พันธ์อาสา สัปดาห์นี้
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

ตัวอย่างรายการ

คลิปที่ดูล่าสุด