views

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในทวีปแอฟริกา ช่วงปลายปี พ.ศ.2551 ศ.ภญ.ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ์  เจ้าของฉายา “เภสัชกรยิปซี” ก็มีความตั้งใจที่อยากจะลงไปช่วยเหลือ พี่น้องคนไทยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) โดยการนำเอาความรู้และประสบการณ์ในการทำงานมาช่วยเหลือคนในพื้นที่  ด้วยการมุ่งมั่นที่จะยกระดับและพัฒนากระบวนการผลิตยาสมุนไพรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   โดยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง   ผ่านมาเกือบ 10 ปี กับการเดินทางลงพื้นที่นับครั้งไม่ถ้วน  ทำในทุกสิ่งที่คิดว่าจะช่วยเหลือผู้คนได้   ในที่สุด เครือข่ายผู้ผลิตสมุนไพรภายใต้ชื่อ "ลังกาสุกะโมเดล" ก็เริ่มปรากฏเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งเชื่อมต่อผลผลิต การแปรรูป และการตลาด ให้ครบวงจร จากจุดเริ่มต้นที่ชุมชนโคกเคียน ขยับขยายเป็นโรงพยาบาลจะแนะ จ.นราธิวาส, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี, โรงพยาบาลกะพ้อ จ.ปัตตานี ,โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา และเครือข่ายชุมชนที่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา๑๐-ปิยมิตร ณ อำเภอเบตง  ท่ามกลางเสียงขอบคุณและชื่นชมจากคนในพื้นที่   แต่ภารกิจของดร.กฤษณาก็ยังไม่จบสิ้น เป็นดังคำกล่าวที่ว่า "การช่วยเหลือผู้คนเป็นสิ่งที่ดี ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลอะไรมาอธิบายเพิ่มเติมอีก" เพราะการทำงานกับชุมชนคือชีวิตของเธอ   ทำให้ดร.กฤษณา ยังคงมุ่งมั่น อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เฉกเช่นเดิม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายแนวคิด “ลังกาสุกะโมเดล” จากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ กับการขยายเครือข่ายการแพทย์แผนตะวันออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในเขตอาเซียน สู่การดำเนินการจัดตั้ง คลินิกการแพทย์แผนตะวันออกเป็นแห่งแรกในประเทศฟิลิปปินส์ ภายใต้ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย St. Paul University of Philippines (SPUP) และทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กร CHEERS ภายใต้กิจกรรมขององค์การสหประชาชาติด้วยการน้อมนำหลักคิดในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9  คือ “เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา”  เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตและทำงาน   บนความแตกต่างของเขตแดน เชื้อชาติ ศาสนา ก็ไม่อาจจะเป็นอุปสรรคขวางกั้นให้เภสัชกรยิบซีท่านนี้  ไปช่วยเหลือและดูแลรักษาสุขภาพอย่างยั่งยืนให้กับเพื่อนมนุษย์ทุก ๆ คน 
 
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://www.instagram.com/tvburabha/
https://www.facebook.com/kontvburabha

คนค้นฅน

คลิปที่ดูล่าสุด