views

ปัจจุบันมีสุนัขและแมวจำนวนมากที่ประสบปัญหาความพิการไม่สามารถเดินหรือใช้ชีวิตได้อย่างปกติยังมีอยู่มาก บางส่วนอยู่ในระดับที่สามารถฟื้นฟูได้แต่ขาดการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เจ้าของรวมถึงขาดอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆทำให้สัตว์เหล่านี้ต้องตกอยู่ในความพิการถาวรจากปัญหาเหล่านี้เอง มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.จักรพิชัยรณรงค์สงครามจึงได้มีแนวคิดที่จะจัดทำอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือน้องหมาและน้องแมวที่พิการ โดยร่วมมือกับเครือข่ายจิตอาสาที่รักสัตว์เลี้ยง จัดทำ WheelChairที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นตามหลักการที่ถูกต้องภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ เป็นการเพิ่มโอกาสให้สัตว์เหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ติดตามภารกิจอาสาทำวีรแชร์ให้กับน้องหมาน้องแมวที่พิการให้กลับมาเดินและใช้ชีวิตใกล้เคียงกับปกติได้อีกครั้ง ของกลุ่มอาสาสมัครมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงครามและกลุ่มเครือข่ายจิตอาสาได้ ในรายการคนมันส์พันธุ์อาสาวันนี้
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

ตัวอย่างรายการ

คลิปที่ดูล่าสุด