views

ภารกิจล้างกรงสัตว์ และจัดเตรียมให้อาหาร ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง ที่จังหวัดนครนายก เกิดจากความร่วมมือของอาสาสมัครที่เห็นความสำคัญของสัตว์ป่าที่เป็นของกลางในการจับกุม อยากจะร่วมช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่มีจำนวนจำกัด ทั้งงานทำความสะอาดกรงสัตว์นับสิบกรง และการเตรียมการและให้อาหารสัตว์ที่มีมากมายหลากชนิด เช่น เสือ หมี ลิง ชะนี โดยอาสาสมัครจะได้รับรู้ถึงประสบการณ์ที่จะได้ดูแลสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

ตัวอย่างรายการ

คลิปที่ดูล่าสุด