views

จากจุดเริ่มต้นบนเส้นทางนักดนตรีของชายวัย 42 ปี ที่ชื่อคีตา วารินบุรี หรือครูลี่ สู่การกลับมายังถิ่นฐานบ้านเกิด ที่บ้านถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์  พลิกฟื้นผืนนา ธรรมชาติและทุ่งกว้างให้เป็นสถานศึกษา ถ่ายทอดวิชาชีวิตให้กับศิษย์และชุมชน   จนมีผู้คนเผยแพร่เรื่องราวความสามารถทางด้านดนตรีของเด็ก ๆ ให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ในชื่อเรียกขาน โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง  เรื่องราวความสุข ความเชื่อมโยงผูกพันระหว่างครูลี่ เด็กๆ และชาวบ้าน เกิดขึ้นที่นี่  โรงเรียนนอกระบบที่เด็กทุกคนมีหน้าที่ดูแลใบสมัคร(แปลงผัก) กินได้ของตนตลอดการศึกษาให้งอกงาม  ครูลี่ใช้ดนตรีเป็นสื่อและแรงจูงใจในการเรียนรู้วิชาชีวิต ทุ่มเทฝึกฝนเด็กๆ ให้มีคุณธรรม มีความรู้สึกตัว มีความอดทนและพึ่งพาตนเองได้ ปกป้องภัยทั้งภายในจิตใจและภัยภายนอก เพื่อเสริมเกราะป้องกันให้กับต้นกล้าชาวทุ่งกว้างแห่งนี้ได้เติบโตไปอย่างงดงาม โดยไม่ลืมรากเหง้า ศิลปวัฒนธรรมและคุณค่าความดีงามของบรรพบุรุษ ท่ามกลางความเป็นไปของระบบการศึกษาหลักที่ไม่อาจเติมเต็มวิชาชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ 
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://www.instagram.com/tvburabha/
https://www.facebook.com/kontvburabha

คนค้นฅน

คลิปที่ดูล่าสุด