views

ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ถือเป็นพื้นที่ป่าเมืองกรุงและเป็นปอดของคนกรุงเทพฯ ด้วยพื้นที่กว่า 12,000 ไร่ ที่สองข้างทางมีแมกไม้และฝั่งคลอง โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาล้อมรอบ หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชุมชนของคนคุ้งบางกะเจ้ามาอย่างยาวนาน 
แต่ปัจจุบันขยะที่พัดพามาตามแม่น้ำลำคลอง ทำให้เกิดน้ำเน่าเสียในลำคลองบางส่วน ส่งผลกระทบต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ปัญหานี้เองจึงเกิดการรวมตัวของกลุ่มรักษ์คุ้งบางกะเจ้า ร่วมกับกลุ่มบิ๊กทรีส์โปรเจค จัดกิจกรรมรวมพลังคนอาสา จากชาวบ้านในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าและอาสาสมัครกลุ่มอื่นๆ ทำภารกิจปลูกต้นจาก เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและป้องกันขยะที่พัดมาตามสายน้ำ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
ติดตามภารกิจอาสาปกป้องป่าชายน้ำ ของอาสาสมัครกลุ่มรักษ์คุ้งบางกะเจ้า และอาสาสมัครกลุ่มบิ๊กทรีส์โปรเจค เพื่อรักษาป่าเมืองกรุงแห่งนี้ให้เป็นปอดสำหรับคนกรุงเทพฯ ได้ในรายการคนมันส์พันธุ์อาสา
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

ตัวอย่างรายการ

คลิปที่ดูล่าสุด