views

ทีมงานคนมันส์พันธุ์อาสา เดินทางมาที่โรงเรียนสอนงานไม้สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นช่างไม้มืมืออาชีพ.ซั่งตั้งอยู่ที่ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ครับ. เหตุผลที่เดินทางมาที่นี่ก็เพราะโรงเรียนสอนงานไม้แห่งนี้ ไม้ได้สอนเฉพาะทักษะหรือวิชาความรู้ทางช่างไม้เท่านั้น แต่สิ่งที่สอนซึ่งทั้งครูและศิษย์ร่วมทำกันมาตลอด นั่นก็คือการใช้วิชาช่างไม้อาสาบริการรับใช้สังคมต่อเนื่องมาหลายปีแล้วโดยเฉพาะความขาดแคลนและชำรุดทรุดโทรมของโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับการเรียนการสอน หรือสำหรับใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ของทั้งครูและนักเรียนตามโรงเรียนห่างไกลในชนบทที่ขาดทั้งงบประมาณและช่างสำหรับซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้ให้กลับมามีสภาพดีและเพียงพอต่อการใช้งานด้วยเหตุนี้เองทางอาจารย์และนักศึกษาโรงเรียนสอนงานไม้ ในนาม"กลุ่มช่างไม้จิตอาสาศิษย์เอก" ซึ่งส่วนใหญ่ต่างเป็นศิษย์เก่าจากวิทยาลัยเพาะช่าง.อาสารวมตัวกันเพื่อใช้ความรู้และประสบการณ์งานไม้ทั้งสร้างและซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้รวมถึงวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน กระทั่งซ่อมแซมอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลน
ติดตามภารกิจสร้างและซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้ เพื่อต่อเติมความฝันทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ตามโรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลน.ของอาสาสมัคร"กลุ่มช่างไม้จิตอาสาศิษย์เอก"โรงเรียนสอนงานไม้ จ.นครปฐม ได้ในรายการคนมันส์พันธุ์อาสา ศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 22.40 น. ทาง ช่อง9 MCOT HD หมายเลข 30 
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

ตัวอย่างรายการ

คลิปที่ดูล่าสุด