views

นับตั้งแต่รายการคนมันส์พันธุ์อาสาเริ่มต้นออกอากาศเดือนกรกฎาคม 2559 ถึงวันนี้เดินทางมาครบ 1 ปี โดยรายการคนมันส์พันธุ์อาสา รายการที่เป็นชุมชนของคนอาสาและเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ให้กับผู้รับ เดินทางติดตามถ่ายทอดกิจกรรม ความคิดและจิตวิญญาณของอาสาสมัครกลุ่มต่างๆ ที่กระจายทำงานรับใช้ผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อมอยู่ทั่วประเทศ ด้วยความเชื่อว่า “พลังความดีเริ่มที่ตัวเรา” ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา รายการคนมันส์พันธุ์อาสาได้ถ่ายทอดภารกิจการทำงานของอาสาสมัครถึง 46 เครือข่าย ใน 32 พื้นที่ 24 จังหวัด มีอาสาสมัครรวมกว่า 4,200 คน ใน 8 ประเภทกลุ่มงานอาสา ทั้งภารกิจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ภารกิจดูแลและอนุรักษ์สัตว์ป่า , ภารกิจเพื่อผู้พิการและสังคมสงเคราะห์ , ภารกิจเพื่อเด็ก เยาวชนและการศึกษา , ภารกิจเพื่อพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท , ภารกิจเพื่ออนุรักษ์ดูแลวัดและโบราณสถาน , ภารกิจบรรเทาและฟื้นฟูภัยพิบัติ , และภารกิจเพื่อเทิดพระเกียรติในวาระสำคัญ เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายพลังความดีในทุกกลุ่มคนและกำลังขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ในวาระครบรอบ 1 ปี รายการคนมันส์พันธุ์อาสาสัปดาห์นี้ จะพาผู้ชมทุกท่านย้อนกลับไปรับชมการทำงานของอาสาสมัครกลุ่มต่างๆ ที่ผ่านมา ติดตามผลลัพท์อย่างเป็นรูปธรรมและความสำเร็จที่เกิดขึ้น รวมถึงภาพความสุขและความประทับใจระหว่างผู้ให้กับผู้รับ ในวาระพิเศษ 1 ปี คนมันส์พันธุ์อาสา
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

ตัวอย่างรายการ

คลิปที่ดูล่าสุด