views

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นอำเภอเมืองเล็กๆ ที่อยู่ใต้สุดแดนสยามเมืองงามทิศตะวันออกปลายด้ามขวาน ติดกับชายแดนไทย - มาเลเซีย พื้นที่ของอำเภอตากใบมีผู้คนมากมายหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา ทั้งชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน อาศัยอยู่เป็นพหุวัฒนธรรม  มีความเก่าแก่โบราณ มีวัดที่ยึดโยงหลักฐานด้านประวัติศาสตร์ชาติซึ่งใช้อ้างอิงในการปักปันเขตแดนในยุคล่าอาณานิคม  อย่างวัดชลธาราสิงเห หรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทย ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยพุทธ และมัสยิดที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยมุสลิม ในอำเภอตากใบ ที่นี่เป็นแผ่นดินที่พระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เคยเสด็จเพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรบ่อยครั้งและท่านทรงได้วางแนวทางและวางโครงการต่าง ๆ ไว้ให้ชาวตากใบมากมาย ได้ใช้เป็นแนวทางในแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้ง ปัญหาความยากจน และปัญหาด้านคุณภาพชีวิต เป็นการบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรประชาชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพ สุขภาวะ ที่หลากหลาย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในมิติ ต่างๆกัน การแก้ไขปัญหาในด้านสาธารณสุขระดับอำเภอของเมืองตากใบ นายแพทย์สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ ได้บูรณาการความร่วมมือระดับอำเภอกับทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ผู้นำศาสนา เช่นพระสงฆ์  โต๊ะอิหม่าม นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ พัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล  รพ.สต.  อสม.  ตำรวจ ทหาร  และประชาชน ชุมชนในพื้นที่เป็นแกนนำหลัก โดยน้อมนำแนวทางการทรงงานของกษัตริย์ผู้สู้รบกับความยากจน และตามพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง ร่วมกันพัฒนา” โดยนายแพทย์สมชาย ศรีสมบัณฑิต ได้นำมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการทำงานในพื้นที่เช่น “ เข้าถึง” คือเข้าให้ถึงพื้นที่ ลงไปสัมผัสพื้นที่จริง  “เข้าใจ “ เมื่อลงพื้นที่เจอปัญหาอะไร ทำความเข้าใจกับปัญหา “ร่วมกันพัฒนา” เมื่อเข้าถึง เข้าใจแล้ว ก็ลงมือร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาร่วมกันภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบซึ่งเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดูเหมือนจะส่งผลต่อการเข้าถึงในด้านสาธารณสุข ของประชาชนในพื้นที่  ทั้งเรื่องสุขภาพ สุขภาวะ และคุณภาพชีวิตมากมาย คณะทำงานขับเคลื่อนสุขภาพอำเภอจะมีวิธีการทำงานอย่างไร จึงสามารถประสบความสำเร็จจนกลายเป็นพื้นที่ที่ต้นแบบในด้านการบริการสาธารณสุข ที่ชาวบ้าน ประชาชนเมืองพหุวัฒนธรรมตากใบ จึงเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม และมากมายด้วยความสุขอย่างที่รู้จักกันในนาม “บางขุนทองโมเดล” ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งเช่นนี้ ติดตามได้ในรายการคนค้นฅน ตอน ๙ เมืองที่พ่อสร้าง ก้าวย่างที่ลูกตาม  ตากใบ “ เข้าใจ เข้าถึง  ร่วมพัฒนา” ค่ำคืนที่  27 มิถุนายน 2560 เวลา 20.35- 21.30 น.ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี HD
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://www.instagram.com/tvburabha/
https://www.facebook.com/kontvburabha

ตัวอย่างรายการ

คลิปที่ดูล่าสุด