views

ในปัจจุบัน เครื่องมือที่ใช้ดูแลและทำกายภาพผู้ป่วยมีความต้องการเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูงทำให้เกิดปัญหาการคาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์ที่มาช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทั่วถึงโดยครั้งนี้ได้มีการร่วมตัวกันของเครือข่ายจิตอาสาเพื่อที่จะมาทำอุปกรณ์ในการที่ใช้ดูแลผู้ป่วยที่ต้องการเครื่องมือ ที่ใช้ทดแทนอวัยวะและเพื่อการทำกายภาพของผู้ป่วย โดยมีกิจกรรมคือภารกิจเย็บเต้าเติมใจเพื่อเพื่อน เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ภารกิจทำยางยืดเปลี่ยนชีวิต เพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน ภารกิจทำสมุดทำมือเพื่อน้อง สำหรับน้องบ้านสงเคราะห์คนพิการ และภารกิจช้างน้อยจับมือ เพื่อผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยร่วมตัวกันทำกิจกรรมกันที่งาน good Society Expo 2017 งานรวมตัวเครือข่ายของจิตอาสา ที่จัดครั้งนี้เป็นปีที่ 5 ติดตามภารกิจของเหล่าอาสาสมัครประชาชนและเครือข่ายจิตอาสาเพื่อทำเคารื่องมือสำหรับการดูแลผู้ป่วย ในงาน good society expo ในรายการคนมันส์พันธุ์อาสา สัปดาห์นี้
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

ตัวอย่างรายการ

คลิปที่ดูล่าสุด