views

รายการคนมันส์พันธุ์อาสาสัปดาห์นี้เดินทางมาที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ซึ่งมีภารกิจอาสาสำคัญซึ่งเกิดจากการรวมตัวของเหล่าอาสาสมัครอาจารย์และนักศึกษาที่มองเห็นโอกาสและศักยภาพของผู้พิการทางสายตาจากวิทยาลัยดุสิตธานี โดยอาสาสมัครอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานีได้ร่วมกันเปิดพื้นที่การเรียนรู้ภายใต้โครงการเรียนด้วยกัน ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสพาผู้พิการทางสายตาเข้าครัวฝึกทำอาหารเมนูต่างๆ เพื่อก้าวข้ามความกลัว ความไม่กล้า และความไม่รู้ ให้สามารถมีทักษะ ประสบการณ์และศักยภาพไม่ต่างหรือใกล้เคียงกับคนทั่วไป ร่วมติดตามภารกิจพาผู้พิการทางสายตาเข้าครัวเรียนรู้การทำอาหารเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพ โดยอาสาสมัครอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานีในรายการคนมันส์พันธุ์อาสาค่ะ

ตัวอย่างรายการ

คลิปที่ดูล่าสุด