views

ทรัพยากรธรรมชาติของไทยในวันนี้มีแนวโน้มการถูกทำลายคุกคามจากน้ำมื้อมนุษย์จนลดลงอย่างเห็นได้ชัด หนึ่งในนั้นคือ ป่าไม้ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ำ และสรรพชีวิตในระบบเดียวกัน  ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออกนับว่าเป็นผืนป่าที่สำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของผู้คนในภาคตะวันออกเพราะเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสายที่หล่อเลี้ยงผู้คนสองฟากฝั่งมาหลายชั่วอายุคน เช่น แม่น้ำบางปะกง  แม่น้ำประแส  แม่น้ำจันทรบุรี   เมื่อหลายปีก่อนป่าต้นน้ำที่เชื่อมหลายจังหวัดเริ่มประสบปัญหาความแห้งแล้ง ป่าถูกทำลายจากน้ำมือมนุษย์  ส่งผลกระทบต่อทั้งคนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทำให้คนเล็ก ๆ บนพื้นที่ต้นน้ำ ลุกขึ้นมาปกป้องดูแลผืนป่าในหลาย ๆ พื้นที่ ด้วยวิธีการและรูปแบบที่ต่างกัน ซึ่งล้วนเป็นการเกื้อกูลทั้งคน สัตว์ และป่า เพื่อพลิกฟื้นคืนความอถดมสมบูรณ์บนพื้นที่ป่าต้นน้ำของภาคตะวันออกให้กลับคืนมาอีกครั้ง  
ติดตามเรื่องราวของคนต้นน้ำ ที่เฝ้าพิทักษ์รักษ์ษา ผืนป่า สายน้ำ ไว้ให้กับฅนกลางน้ำ  และฅน  ปลายน้ำได้ในรายการคนค้นฅน วันอังคารที่ 19 กันยายน  2560 เวลา 20.45 น. ทางช่อง 9 MCOT HD และโมเดิร์นไนน์ทีวี 
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://www.instagram.com/tvburabha/
https://www.facebook.com/kontvburabha

คนค้นฅน

คลิปที่ดูล่าสุด