views

รายการ “คนค้นฅน” ตลอดเดือนตุลาคมขอเป็นส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งของสังคม ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการนำเสนอเรื่องราวของ "คน" ผู้ซึ่งแปรเปลี่ยนความจงรักภักดีมาเป็นพลังแห่งจิตสำนึก ลุกขึ้นมาร่วมกันสานต่อพระราชปณิธาน และเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นได้เห็น โดยสัปดาห์นี้ จะเป็นเรื่องราวของผู้คนต่างวัย ที่น้อมนำพระราชดำรัส รวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตของตนเอง ทั้ง “ไมค์ – ภิรมย์พร” ศิลปินชื่อดังผู้หวนกลับคืนนาเมื่อว่างเว้นจากการร้องเพลง ทำเกษตรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีบ้านเกิด , “ต่าย 2 ไร่ ไร้ปริญญา” ชายผู้พลิกชีวิตจากหนุ่มฟุ้งเฟ้อ จนหนี้สินล้นตัว กลับมาพลิกฟื้นที่ดินของแม่จำนวน 2 ไร่  ทำสวนเกษตรผสมผสาน จนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และ “หนูดี – จิตชนก” เกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้มองเห็นความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองจากภายในด้วยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง พร้อมชุบชีวิตเด็ก  ๆ และผู้คนในชุมชนให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://www.instagram.com/tvburabha/
https://www.facebook.com/kontvburabha

คนค้นฅน

คลิปที่ดูล่าสุด