views

ตลอดเดือนตุลาคม รายการคนค้นคน ภูมิใจนำเสนอซีรีส์ “คนของพระราชา” เพื่อร่วมรำลึกและส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙  สู่สวรรคาลัย ด้วยความอาลัยยิ่ง ในวันที่ทุกคนต้องเผชิญหน้าความจริง ความเศร้าจำต้องแปรเปลี่ยนเป็นพลัง เพื่อก้าวเดินต่อไป สิ่งหนึ่งที่จักสถิตย์อยู่ในใจของปวงชนชาวไทย นั่นคือ คำสอนของพระองค์ท่าน พบกับเรื่องราวของข้ารองพระบาท ในนามของข้าราชการไทย ผู้น้อมนำคำสอนมาเป็นวัตรปฏิบัติเพื่อการงาน และการใช้ชีวิต ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ อดีตผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก จากลูกชาวนาสู่ข้าราชการนักปกครอง ผู้มีในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นต้นแบบ  นักปกครองผู้มีวัตรปฏิบัติที่เรียบง่าย ทำงานด้วยความโปร่งใส ตรงไปตรงมาตลอดชีวิตการทำงาน แม้ในวัยเกษียณก็ยังคงยึดวิถีเรียบง่าย เน้นความสุขจากชีวิตที่ไม่ยึดติดหัวโขนใด ๆ ความสุขจากข้างใน คือสุขแท้  สุขที่แท้ คือ ความพอ เรื่องราวของนายอำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ นายประสงค์ อุไรวรณ์ นักปกครองผู้เข้าถึงความทุกข์ยากของประชาชน นายอำเภอผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือจากชาวบ้าน เพราะการงานที่ทำ มีวิถีชีวิตที่เป็นต้นแบบให้กับชาวบ้าน โดยตัวเองมีในหลวง รัชกาลที่ ๙ เป็นต้นแบบ น้อมนำคำสอนของพ่อมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและการงาน  ผช.ศ.ดร.ธรณ์  ธำรงนาวาสวัสดิ์  คือ อีกหนึ่งบุคคลที่ขับเคลื่อนงานรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นผู้หนึ่งที่สร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงในงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการน้อมนำแนวทางของพ่อมาเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนจนเกิดการเปลี่ยนแปลง และการงานยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่อีกด้วย พบกับเรื่องราวของเหล่าผู้คนผู้เดินตามรอยพ่อ น้อมนำในคำสอน และเป็นต้นแบบให้กับผู้อื่น นี่คือ เรื่องราวของบุคคลในฐานะคนของพระราชา และฐานะข้าของแผ่นดิน 
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://www.instagram.com/tvburabha/
https://www.facebook.com/kontvburabha

คนค้นฅน

คลิปที่ดูล่าสุด