views

เราทุกคนน่าจะทราบกันดีว่าปัญหาเรื่องทรัพยากรน้ำเป็นปัญหาใหญ่แต่จะมีสักกี่คนที่ “ตระหนัก” กับปัญหานี้ได้ดีเท่าคนในพื้นที่ที่สัมผัสและเกี่ยวข้องกับทรัพยากรเหล่านี้โดยตรง ทั้งคนที่อยู่ต้นน้ำกลางน้ำ และปลายน้ำคนค้นฅนสัปดาห์นี้ เป็นเรื่องราวของ “ฅนปลายน้ำ”ผู้มีวิถีผูกกับปลายทางของแม่น้ำสายตะวันออกที่สำคัญอย่างแม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำประแสร์ ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้และลงมือแก้ไขกับหลากปัญหาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ของตนเองด้วยความมุ่งมั่น และความร่วมมือกันจากผู้คนในพื้นที่โดยเป้าหมายไม่ใช่เพียงเพื่อฟื้นคืนทรัพยากรปลายน้ำแต่คือการฟื้นวิถีชีวิตที่อยู่คู่กับสายน้ำให้กลับคืน
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://www.instagram.com/tvburabha/
https://www.facebook.com/kontvburabha

คนค้นฅน

คลิปที่ดูล่าสุด