views

รายการคนมันส์พันธุ์อาสาสัปดาห์นี้ เดินทางขึ้นเหนือมาที่จ.เชียงใหม่.เพื่อร่วมประเพณียี่เป็ง หรือประเพณีลอยกระทง ซึ่งจัดขึ้นในช่วงคืนวันเพ็ญเดือนยี่ หรือเดือน 2 ตามปฎิทินล้านนาประเพณีที่ยังคงสืบสานวัฒนธรรมความเชื่อของชาวล้านนา ทั้งการรำลึกถึงบุญคุณและขอขมาต่อพระแม่คงคาด้วยการล่องสะเปาซึ่งถือเป็นเครื่องสักการะทางน้ำและลอยกระทงในสายน้ำแม่ปิง สายน้ำที่เป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของชาวเชียงใหม่ และการลอยทุกข์ลอยโศกด้วยการปล่อยโคมลอยตามจุดหรือสถานที่ที่ทางการอนุญาตและจัดเตรียมไว้ให้ในช่วงประเพณียี่เป็งของทุกปี ประชาชนชาวเชียงใหม่ รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ร่วมในประเพณียี่เป็งนับแสนคน โดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำปิงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่ประตูท่าแพถึงสะพานนวรัฐ และตลอดแนวท่าน้ำตั้งแต่หน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ถึงสะพานขัวเหล็กต่างอัดแน่นไปด้วยผู้คนจำนวนมากที่มาลอยกระทงและปล่อยโคมลอย จากผู้คนจำนวนมากนี้เองทำให้มีกระทงที่ถูกลอยอยู่ในน้ำแม่ปิงมีจำนวนมากตามไปด้วยรวมถึงขยะชนิดอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายในงาน คาดการณ์ว่าเฉพาะคืนวันลอยกระทง.น่าจะมีกระทงมากกว่า 2 ถึง 3 หมื่นใบอยู่ในแม่น้ำปิงบริเวณเทศบาลนครเชียงใหม่จากปริมาณกระทงจำนวนมากในแม่น้ำปิงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและการระบายน้ำจึงเกิดการรวมตัวของกลุ่มอาสาสมัครเพื่อช่วยกันเก็บกระทงและขยะชนิดต่างๆ ทั้งในแม่น้ำและบนบก พวกเค้าเหล่านี้คืออาสาที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ชาวบ้าน รวมถึงนักเรียนนักศึกษา ผนึกกำลังช่วยกันเก็บกระทงและขยะชนิดต่างๆ ตลอดสองฝั่งแม่น้ำปิงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ติดตามการรวมพลังของชาวเชียงใหม่เพื่อช่วยกันจัดการขยะหลังประเพณียี่เป็งได้ในรายการคนมันส์พันธุ์อาสา
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

ตัวอย่างรายการ

คลิปที่ดูล่าสุด