views

กว่าครึ่งชีวิตของ บดินทร์  จันทศรีคำ   หรือ ลุงหมู สาริกา ที่ผูกพันอยู่กับธรรมชาติ สัตว์ป่า สายน้ำ และสิ่งแวดล้อม การได้เข้าไปรับรู้เรื่องราวของการคุกคามธรรมชาติอย่างไม่เป็นธรรม จึงทำให้ลุงหมูลุกขึ้นมาทำงานอาสาอย่างไม่รั้งรอ  ด้วยสถานการณ์การคุกคามธรรมชาติและสัตว์ป่าที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กำลังของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ หมู สาริกา ได้จัดตั้ง “ชมรมคนรักสัตว์-ป่า” และกลุ่ม “ฅ.ฅนทำทาง” ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนงานอาสาในทุกมิติ ทั้งด้านสัตว์ป่า,ด้านสังคม,ด้านสิ่งแวดล้อม โดยหนุนเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่ในเป้าหมายที่หลากหลาย ด้วยยุทธวิธีการทำงานอาสาเชิงรุกแบบกองโจร รบแบบไร้รูปแบบ  จนกลายเป็นศูนย์รวมของจิตอาสาจากทั่วทุกสารทิศ ปัจจุบันภารกิจของชมรมคนรักสัตว์ป่า และกลุ่ม ฅ.ฅนทำทาง ยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง อาทิ การตั้งศูนย์ช่วยเหลือดูแลสัตว์ป่านครนายก,ปัญหาช้างป่า,ปัญหากระทิงเขาแผงม้า,การจัดสร้างแหล่งน้ำให้สัตว์ป่า,งานปลูกป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศ,งานสร้างฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต),ทำโป่งเทียม,งานฝึกอบรม
​วันนี้ “ลุงหมู สาริกา” กลายเป็นหัวจักรและฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนงานอาสาและงานอนุรักษ์ เป็นแม่แบบของคนที่มีหัวใจอาสาทุกคน เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นปูชนียบุคคลของสังคม ที่ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ให้กับงานอาสาทั้งชีวิต
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://www.instagram.com/tvburabha/
https://www.facebook.com/kontvburabha

คนค้นฅน

คลิปที่ดูล่าสุด