0 views

น้ำที่เราใช้มาจากไหน น้ำที่เราใช้มาจากฝน ซึ่งวัฏจักรของน้ำเกิดอยู่ในทะเลเป็นส่วนใหญ่โดยน้ำในทะเลเมื่อโดนแสงแดดก็จะระเหยขึ้นสู่ท้องฟ้า กลายเป็นหมู่มวลเมฆอันมหาศาล และจะค่อยๆพัดพาเข้าสู่แผ่นดิน และตกลงสู่ผืนดิน โดยมีป่าไม้เป็นปราการแรกที่คอยดูดซับ และทำหน้าที่ฝายทางธรรมชาติเพื่อชะลอน้ำก่อนที่จะไหลกลับลงสู่ทะเล ตามเส้นทางธรรมชาติแม่น้ำลำคลองนั่นเอง
ซึ่งใน 1 ปี ประเทศไทยจะมีฝนตกประมาณ 5 เดือน คือกลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม โดยจะตกจากภาคเหนือไล่ลงมายังภาคใต้  และตกเฉลี่ประมาณ 1,455 มิลลิเมตร เท่ากับว่าเราจะได้น้ำฝนประมาณปีล่ะ 736,800 ล้าน ลบม. ซึ่งก็น่าจะพอกับการใช้น้ำของทั้งประเทศ ที่มีอยู่ 151,750 ล้าน ลบม. หรือร้อยละ 20 ของปริมาณน้ำฝน แล้วทำไมเราถึงมีน้ำไม่พอใช้ ก็เป็นเพราะว่าเรา ไม่สามารถเก็บกักน้ำฝนไว้ได้ทั้งหมด
กบนอกกะลาจึงออกตามหาความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการน้ำ ยังพื้นที่ภาคตะวันออก ที่มีผู้ใช้น้ำทั้งภาคการเกษตร อุปโภคบริโภค น้ำเพื่อระบบนิเวศ และน้ำภาคอุตสาหกรรม 
โดยภาคตะวันออก มีปริมาณน้ำฝนตกอยู่ในลุ่มน้ำตอนบนราว 1,600 มิลลิเมตรต่อปี มีปริมาณน้ำฝนในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกราว 2,150 มิลลิเมตรต่อปี มีอ่างกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ 6 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี, อ่างเก็บน้ำประแสร์ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง, อ่างเก็บน้ำคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา, อ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก, และอ่างนฤบดินทรจินดา จ.ปราจีนบุรี
สำหรับน้ำที่กักเก็บอยู่ในอ่างเก็บน้ำต่างๆ นั้นก็จะมาจากน้ำฝนที่ตกยังบริเวณปากอ่าง และรอบอ่างที่ไหลลงสู่อ่าง กับน้ำฝนที่ไหลลงสู่คูคลอง และไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกง ที่สูบมาเก็บเอาไว้ในช่วงฤดูฝน
ซึ่งการจัดการน้ำให้มีน้ำเพียงพอทุกภาคส่วนนั้น ทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาครัฐ เอกชน ร่วมไปถึงประชาชนก็มีส่วนร่วมในการจัดการ ซึ่งการสูบน้ำนั้นทางภาครัฐก็จะให้บริษัทเอกชน (อีสเวอเตอร์) เป็นผู้สูบน้ำในช่วงฤดูฝน ไปเก็บยังอ่าสงเก็บน้ำบางพระ เพื่อเก็บเอาไว้ใช้ยังฤดูแล้ง ที่จะนำไปผลิตเป็นน้ำประปา และป้อนเข้าสู่ระบบนิคมอุตสาหกรรมยังพื้นที่ภาคตะวันออก ให้ได้มีน้ำเพียงพอต่อการผลิต ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้คนในพื้นที่มีงาน และมีรายได้ รวมไปถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/kobnokkala

ตัวอย่างรายการ

คลิปที่ดูล่าสุด