views

จากความนิยม และเกิดเป็นวัฒนธรรมการกินแมลงวงกว้าง ก่อเกิดเป็นธุรกิจฟาร์มแมลงหลากหลายชนิดหนึ่งในนั้นก็คือจิ้งหรีด ซึ่งสถานที่ที่เราจะเห็นภาพชัดที่สุดก็คงหนีไม่พ้น หมู่บ้านฮ่องฮี จังหวัดกาฬสินธุ์ เพราะกว่า 51 ครัวเรือนจากทั้งหมด 186 ครัวเรือน ยึดอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพหลักแทนการทำไร่ ทำนากันไปแล้ว จิ้งหรีดมีวงจรชีวิตอยู่ที่ 35-45 วันเท่านั้น ก็ขายได้ และมีพ่อค้ามารับซื้อถึงฟาร์มไปแปรรูปจำหน่ายจากฟาร์มจิ้งหรีดเราเดินทางต่อไปยังฟาร์ม เรือนไหม-ใบหม่อน จ.สุรินทร์ เป็นฟาร์มครบวงจรตั้ง แต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้รังไหมเอามาสาวไหมแล้ว นำตัวดักแด้จำหน่ายไปสู่โรงงานแปรรูป แมลงกระป๋อง ที่ส่งไปขายยังต่างประเทศทั่วโลก และไปจบท้ายด้วยการไปดูฟาร์มเลี้ยงด้วงสาคู ที่เซโกฟาร์ม จังหวัดยะลา ที่เจ้าของฟาร์มอย่างคุณชานนท์ปิ๊งไอเดียนำเอาด้วงสาคูมาแปรรูปให้กลายเป็นผลิตต่างๆ ที่ดูยัง้ ไง ยังไงก็ไม่เหลือความน่ากลัว หรือความยี้แมลงอยู่เลยสักนิดเดียว
ติดตามเรื่องราวของ แมลง แหล่งอาหารในอนาคตได้ในกบนอกกะลา พฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20.45 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/kobnokkala

ตัวอย่างรายการ

คลิปที่ดูล่าสุด