views

“ความสุขสำหรับผมไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อด้วยเงิน แบบนั้นมันคือความสุขทางอ้อม สุขผ่านข้าวของ หรือทรัพย์สิน เช่น สุขที่มีรถยนต์หรู สุขที่มีบ้านหลังใหญ่ แต่สำหรับผมการได้เฝ้าดูแลนกหัวโตมลายู แค่ยกกล้องมาส่องมันก็คือความสุขแล้ว” 
แดง หรือ เสรี มานิช เป็นชายชาวประมงวัยชราแห่งแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี ทั้งชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยห่างจากน้ำเค็ม เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้วชาวประมงพื้นบ้านอย่างลุงแดงได้มีโอกาสทำงานเป็นผู้ช่วย นักวิจัยโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงทำให้ความรู้จักกับนกประจำถิ่นอย่างนกหัวโตมลายู และได้เฝ้าติดตามดูวงจรชีวิตของนกชนิดนี้อย่างใกล้ชิดจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตก็ว่าได้ แต่ที่น่าเป็นห่วงคือตอนนี้นกหัวโตมลายูมีสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ ซึ่งเกิดจากปัญหาทางทรัพยากรทางธรรมชาติ และที่สำคัญคือภัยคุกคามที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ ลุงแดงจึงทุ่มเทเวลาแทบทั้งหมดในแต่ละวันเฝ้าดูแลและปกป้องภัยให้กับพวกมันไม่ต่างจากพ่อที่ต้องดูแลลูกๆ หากแต่สิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากการเสียสละของลุงแดง คือการไม่เพิกเฉยต่อความเป็นอยู่และเป็นไปของนกชนิดนี้ให้ได้มีพื้นที่ได้เติบโตตามวิถีของระบบนิเวศน์ และการให้ค่าต่อสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่อยู่ร่วมธรรมชาติ
 
ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่
http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://www.instagram.com/tvburabha/
https://www.facebook.com/kontvburabha

คนค้นฅน

คลิปที่ดูล่าสุด