views

เด็กที่มีปัญหาทางสติปัญญา ออทิสติก กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฯลฯ หรือที่เรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าเด็กพิเศษ คือ กลุ่มอาการที่แสดงความผิดปกติด้านพัฒนาการ หรือบางรายช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เดินไม่ได้ จึงต้องฝึกการออกกำลังกาย การเดิน ให้เด็กมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง สามารถช่วยตัวเองได้เป็นปกติ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นสถานสงเคราะห์เลี้ยงเด็กพิเศษ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง มีแพทย์ นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด ฯลฯ เป็นที่ปรึกษา ภารกิจในครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันระหว่างเมจิ อโณมา คุ๊ก ผู้รักและเชี่ยวชาญการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมยางยืดสำหรับออกกำลังกายเพื่อพัฒนาร่างกายและสมอง ดร.เมธี ธรรมวัฒนา อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเครือข่ายอาสาสมัครจากรายการคนมันส์พันธุ์อาสา ทำยางยืดมอบให้กับน้องๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางร่างกายให้กับน้องๆ โดยมีความตั้งใจที่จะใช้ความรู้และประสบการณ์จากการเป็นเทรนเนอร์ในการออกกำลังกาย อาสาสร้างเครื่องมือออกกำลังกายจากยางยืด ออกแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับเด็กๆ ติดตามภารกิจทำยางยืดออกกำลังกายเพื่อน้องพิเศษ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ได้ในรายการคนมันส์พันธุ์อาสา อาทิตย์ที่ 4 มี.ค. 61 เวลา 14.30 น. ทางไทยรัฐทีวีช่อง 32

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่

http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

ตัวอย่างรายการ

คลิปที่ดูล่าสุด