views

เชียงราย เมืองแห่งสายหมอก ยอดดอย และขุนเขา เมืองแห่งชาติพันธุ์ที่หลากหลาย เมืองแห่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับการลงทะเบียน GI กบนอกกะลา ขออาสาพาไปทำความรู้จักกับจังหวัดเชียงราย และผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อที่ก่อเกิดจากภูมิปัญญาของชาวเชียงราย ที่ได้รับการยกย่องจากคนไทยและทั่วโลก และได้รับขึ้นทะเบียนจาก GI เพราะมีความหลากหลาย ด้านภูมิศาสตร์ เอื้อต่อการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ และทำไมจังหวัดเชียงรายจึงให้ความสำคัญกับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์เด่นๆที่เกี่ยวโยงกับภูมิศาสตร์ ที่สามารถผลิตได้ในช่วงฤดูกาลนี้ (ต้นปี ม.ค. – ก.พ.) อาทิเช่น กาแฟคุณภาพจากท้องถิ่น ทั้งกาแฟดอยช้าง แบรนด์ดังระดับโลก และกาแฟดอยตุง กาแฟขึ้นชื่อที่สามารถเพาะปลูกและผลิตได้ในจังหวัดเชียงรายเท่านั้น เรียนรู้เรื่องราวของสายพันธุ์กาแฟ ตั้งแต่ต้นจนถึงการกลายเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลก และรวมถึงเครื่องดื่มยอดฮิตของคนทั่วโลก อย่างเช่น ใบชาเชียงรายคุณภาพ ที่ต้องปลูกในสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมเท่านั้น และสินค้าจำพวกผลไม้ยอดนิยม อย่างสับปะรดภูแลเชียงราย และสับปะรดนางแล ที่มีจุดเด่นไม่เหมือนใครในการดูแลเพาะปลูก รวมไปถึงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งเรื่องของการรักษามาตรฐานคุณภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย และการใช้เทคโนโลยีของโลกยุคใหม่เข้ามาส่งเสริมให้สินค้า GI เชียงราย ก้าวไปไกลสู่ระดับสากล ก่อให้เกิดมูลค่ามหาศาลตอบแทนสู่ชุมชน และยังมีการสอดแทรกความรู้เรื่องของ GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่าคืออะไร มีความสำคัญขนาดไหนในการสงวนสิทธิ์ สำหรับการเรียกชื่อสินค้า ที่มีแหล่งผลิตในชุมชนเท่านั้น และได้รับการคุ้มครองสิทธิของชุมชน ไม่ให้เกิดการลอกเลียนแบบได้

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่

http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/kobnokkala
https://tv.line.me/kobnokkala
http://www.dailymotion.com/tvburabha

ตัวอย่างรายการ

คลิปที่ดูล่าสุด