views

อ่าวคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ในอดีตลประสบกับปัญหาการบุกรุกเพื่อขยายพื้นที่ทำกินบริเวณชายฝั่งของชาวบ้าน ทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม แต่เมื่อปี พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากเสด็จพระราชดำเนินอ่าวคุ้งกระเบน ทำให้เกิดศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน เพื่อพัฒนาการประมงและเกษตรกรรมในเขตที่ดินชายฝั่งอย่างพอเพียงและยั่งยืน ถือเป็นการพัฒนาอาชีพการทำประมงของชาวบ้านควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมให้กับทุกชีวิตที่อ่าวคุ้งกระเบนแห่งนี้ ปัจจุบันอ่าวคุ้งกระเบนได้ประสบกับปัญหาขยะทั้งในอ่าวและบริเวณโดยรอบ ส่งผลต่อสัตว์น้ำและระบบนิเวศโดยรวม แม้กระทั่งแนวปะการังซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำใต้ทะเลก็พลอยได้รับผลกระทบจากขยะประเภทอวนหรือตาข่ายที่ถูกทิ้งไว้ตามไปด้วย จากปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเกิดการรวมตัวของของเจ้าหน้าที่และเหล่าอาสาสมัครนักดำน้ำจากทั่วประเทศเดินทางมาช่วยกันเก็บกู้ขยะใต้ทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะบริเวณแนวปะการังที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล รวมถึงติดตั้งปะการังเทียมเพื่อเพิ่มพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำใต้ทะเล ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนักดำน้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในรายการคนมันส์พันธุ์อาสา วันที่ 18 มีนาคม 2561 ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่

http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

ตัวอย่างรายการ

คลิปที่ดูล่าสุด