views

ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านเลอผาโด้ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยศูนย์มีนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ อยู่ 33 คนด้วยความทุรกันดารของเส้นทางทำให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ขาดแคลนในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียน อาหารกลางวัน และที่สำคัญนั้นคือ ไฟฟ้า เพราะนอกจากจะให้แสงสว่างในยามค่ำคืนแล้ว ไฟฟ้ายังเป็นตัวช่วยในการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ รวมถึงการเรียนรู้ภาษาไทยโดยผ่านทางโทรทัศน์ และยังเป็นแหล่งพลังงานให้กับชาวบ้านได้นำไฟฉายมาชาร์ตแบตเตอรี่ เพื่อใช้เดินทางหาของป่าในยามค่ำคืน จากปัญหาเหล่านี้ ทำให้เกิดการรวมตัวของเหล่าจิตอาสานักศึกษาสายอาชีพจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์และวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด รวมถึง อ.ไก่ ธีระยุทธ ทองเต่าอินทร์ ผู้เชี่ยวชาญสิ่งประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า เพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านและเด็กนักเรียน ที่บ้านเลอผาโด้ ในการสร้างแหล่งพลังงานไฟฟ้าทดแทนจากกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า เพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้กับชาวบ้าน รวมถึงตรวจเช็คสภาพยานพาหนะของชาวบ้านให้สมบูรณ์ และทำอาหารกลางวันให้กับเด็กๆในหมู่บ้าน

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่

http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/KonMunPunAsa

ตัวอย่างรายการ

คลิปที่ดูล่าสุด