views

ด้วยสถานการณ์และเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมที่เกี่ยวกับข้าราชการไทยในวันนี้อาจก่อให้เกิดความไม่ไว้ใจ เสื่อมศรัทธาแต่ถึงอย่างไร บ้านเมืองของเราก็ยังคงมีข้าราชการน้ำดีที่ยังคงหยัดยืนในศักดิ์ศรีของเครื่องแบบสีกากี ทีก้มหน้าก้มตาทำงานในหน้าที่ของตนอย่างมุ่งมั่น อย่างเช่น ข้าราชการทั้งสองท่านคือ“ผู้ว่าชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย” และ“นายอำเภอสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ”ผู้ปฏิบัติงานได้สมเกียรติ สมศรัทธา และทำให้ช่องว่างของคำว่า“ราชการกับประชา”ใกล้ชิดกันมากขึ้น ชีวิตของข้าราชการทั้งสองท่านนับได้ว่าเป็นต้นแบบ และสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานที่รับใช้แผ่นดินและประชาชนอย่างแท้จริง ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยแรงกายและแรงใจอย่างเต็มกำลัง ปฏิบัติหน้าที่ได้เข้าถึงแก่นแท้ เข้าถึงหัวใจ ของคำว่าข้าราชการ นั่นคือ “การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขราษฎร”

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่

http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/kontvburabha
http://www.dailymotion.com/tvburabha
https://tv.line.me/konkonkon

คนค้นฅน

คลิปที่ดูล่าสุด