views

คำว่า “โค้ช” หรือ “ผู้ฝึกสอนนักกีฬา” ในความหมายที่รู้โดยทั่วกันหมายถึงผู้ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคคลใช้ความรู้และทักษะที่เขามีอยู่แล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำเขาไปสู่ความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ แต่โค้ชในรายการคนค้นฅนสัปดาห์นี้ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเท่านั้น เขาคือโค้ชเนิ่ม – สิบเอกเนิ่ม ชมภูศรี โค้ชจักรยานผู้เป็นอดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย เขาตัดสินใจละทิ้งตำแหน่งหน้าที่ในราชการทหาร และผันตัวมาทำทีมจักรยาน เปิดสอน และฝึกซ้อมเด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาส และเด็ก ๆ ที่สนใจโดยไม่เก็บเงินทีมจักรยานของเขาไม่ได้เป็นทีมที่อุดมไปด้วยนักแข่งที่เป็นเลิศ ยิ่งไปกว่านั้นองค์ประกอบด้านอื่น ๆ ทั้งเรื่องอุปกรณ์จักรยาน เงินสนับสนุน หรือความพร้อมในหลาย ๆ ด้านก็ออกจะด้อยกว่าทีมจักรยานทีมอื่น แต่สิ่งที่สำคัญคือการทุ่มเทฝึกสอนของโค้ชคนนี้ มีจุดมุ่งหมายคือหวังให้จักรยานเป็นเครื่องมือเพื่อให้เด็ก ๆ ของเขาได้ฝึกเรียนรู้ชีวิต และเติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพาเพิ่มเติมได้ที่

http://tvburabha.com/
https://www.facebook.com/tvburabha
https://instagram.com/tvburabha
https://www.facebook.com/kontvburabha
http://www.dailymotion.com/tvburabha
https://tv.line.me/konkonkon

คนค้นฅน

คลิปที่ดูล่าสุด