views

ต้นแบบการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตามแนวคิดที่ว่า ฅนอำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน ของ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของจังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ทำเกษตรกรรมเปรียบได้กับ 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ด้วยเพราะความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ำ อากาศ สอดรับกับยุทธศาสตร์สำคัญที่ชาวอำเภอขุนหาญตั้งใจทำให้สำเร็จนั่นคือ เมืองสะอาด ออกกำลังกาย และผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล ชาวขุนหาญจึงร่วมมือกันในทุกภาคส่วนตั้งแต่ชาวบ้านไปจนถึงผู้นำท้องถิ่นและอำเภอเพื่อสะท้อนความสุขมวลรวมของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง ติดตามภาพสะท้อนน้ำใจและความเข้มแข็งของฅนอำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกันอำเภอขุนหาญ ในรายการคนค้นฅน

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพา และรายการต่างๆเพิ่มเติมได้ที่
Official Web :
http://tvburabha.com
Website : http://tvbdna.com
Facebook : https://www.facebook.com/tvburabha
Facebook : https://www.facebook.com/kontvburabha
Line tv : https://tv.line.me/konkonkon
Dailymotion : http://www.dailymotion.com/tvburabha
Instagram : https://instagram.com/tvburabha

คนค้นฅน

คลิปที่ดูล่าสุด