views

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่เป็นต้นแบบในการปฏิรูปและบูรณาการเรื่องสุขภาพของประชาชนแบบมีส่วนร่วม ซึ่งพื้นที่ของอำเภอลานสกาเป็นเมืองที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงามทั้งสายน้ำและภูเขา ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้แบบสมรม และที่นี่ยังได้รับการรับรองจาก กรมควบคุมมลพิษในปี 2532 ให้เป็นเมืองที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย

ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อำเภอลานสกา โดยเฉพาะที่หมู่บ้านคีรีวง กลายเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศที่ต่างหลั่งไหลกันเข้ามาแสวงหาความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ แต่สิ่งที่ตามมาคือปัญหาขยะและความปลอดภัยบนท้องถนนที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วยนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องไข้เลือดออกซึ่งเป็นโรคประจำถิ่น ต่อมาได้มีการปรับวิธีการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในอำเภออย่างเป็นระบบ จนสามารถลดอัตราการป่วยลงอย่างเห็นได้ชัดจนเป็น “ลานสกาโมเดล” เป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นๆ นำไปปรับใช้ได้ และมีเทศบาลตำบลขุนทะเลที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบครบวงจร เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้จากคนอำเภอเดียวกันและต่างพื้นที่ ซึ่งในการขับเคลื่อนไปทั้งองคาพยพนั้นคงทำได้ยากหากไม่มีแม่ทัพใหญ่อย่าง “นายอำเภอ สำคัญ อรทัย” ที่นำพาชุมชนทุกภาคส่วนเดินหน้าเรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบคลุมทุกมิติให้สอดรับกับวิถีชุมชนคนปักษ์ใต้ ขับเคลื่อนระบบ “สุขภาพกาย”ควบคู่กับ “สุขภาพใจ” ไปพร้อมๆ กันทั้งชุมชน โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง อำเภอลานสกาจึงไม่ต่างจากดินแดนแห่งความสุขของคนชุมชน

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพา และรายการต่างๆเพิ่มเติมได้ที่
Official Web :
http://tvburabha.com
Website : http://tvbdna.com
Facebook : https://www.facebook.com/tvburabha
Facebook : https://www.facebook.com/kontvburabha
Line tv : https://tv.line.me/konkonkon
Dailymotion : http://www.dailymotion.com/tvburabha
Instagram : https://instagram.com/tvburabha

คนค้นฅน

คลิปที่ดูล่าสุด