views

“อาตมาคิดว่าทุกวันนี้อาตมาทำงานใช้หนี้ค่าข้าว ค่าน้ำ ค่าศรัทธาของโยม ถ้าวันหนึ่งโยมทรุดป่วย จะให้อาตมาทนแลดูไม่ได้ที่จะให้ผู้มีประคุณเหล่านั้นถูกทอดทิ้ง หลวงพี่กินข้าวญาติโยมมา  25 ปีแล้ว กินทุกวัน ตรงนี้ถือว่าได้ตอบแทนโยม จะให้ไปปลุกเสก พุทธาภิเษกก็ไม่ใช่ทางอาตมา อาตมาชอบแบบนี้”
พระครูอุภัยโกศล( หลวงพี่ช้าง ) เจ้าอาวาสวัดกรับพวงเหนือ เจ้าคณะตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นพระรูปหนึ่งในโครงการพระอสว. หรือพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นตาม พรบ.พระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับปี 2560 หรือความหมายในหลักพระพุทธศาสนาก็คือ พระคิลานุปัฎฐาก ซึ่งมีหน้าที่หลักๆ คือการที่ให้พระสงฆ์ดูแลพระกันเองในยามเจ็บป่วย ทีมพระอสว. มีการรวมเอาพระจากวัดต่างๆ ในอำเภอประมาณ10 กว่ารูป ที่มีใจอาสาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านสังคมสงเคราะห์และสุขภาพ โดยโครงการนี้ผ่านกระบวนการฝึกอบรมจากกรมอนามัย ไม่ต่างจาก เจ้าหน้าที่อสม.ทั่วไป และทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและฝ่ายท้องถิ่น  พระอสว.เข้าไปคัดกรอง ดูแลพระป่วยตามวัดต่างๆ ขยายไปถึงญาติโยมที่ป่วยติดเตียงตามบ้าน ดังนั้นข้าวของต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่ทีมพระอสว.นำไปมอบให้จึงได้มาจากการระดมทุนด้วยการขายแกงของหลวงพี่ช้างและทีมพระกับเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกัน งบประมาณตรงนี้จึงเกิดจากความศรัทธาล้วนๆ  หากเปรียบการทำงานของทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นการรักษากาย การทำงานของพระอสว.ก็คือการรักษาใจ เมื่อมีการร่วมกันทำงานครบองค์รวมทั้งพระ หน่วยงานรัฐ เอกชน  ทำให้การทำงานด้านสุขภาวะของอำเภอพรหมพิรามจึงเกิดความสมบูรณ์ครบทุกมิติ

ติดตามข่าวสารทีวีบูรพา และรายการต่างๆเพิ่มเติมได้ที่
Official Web :
http://tvburabha.com
Website : http://tvbdna.com
Facebook : https://www.facebook.com/tvburabha
Facebook : https://www.facebook.com/kontvburabha
Line tv : https://tv.line.me/konkonkon
Dailymotion  : http://www.dailymotion.com/tvburabha
Instagram : https://instagram.com/tvburabha

คนค้นฅน

คลิปที่ดูล่าสุด